Vetoplosser

VETOPLOSSER wordt overal gebruikt daar waar we industriële afvoersystemen en vetputten tegenkomen. Het lost snel alle aangekoekte vetten op en houdt deze in emulsie zodat deze langs de gebruikelijke afvoeren kunnen wegvloeien. Het product is onontbeerlijk voor het onderhoud van vetputten.